Çimen Patent; Türk Patent Enstitüsü Marka Ve Patent Vekilliği Siciline kayıtlı Marka Ve Patent Vekilleri ile Sınaî Mülkiyet Hakları (Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım ve Coğrafi İşaretlerin yurtiçi ve uluslararası tescil işlemleri) başta olmak üzere birçok konuda danışmanlık hizmeti vermektedir.