ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Bölümleri

4.1 – GENEL ŞART

4.2 – ÇEVRE POLİTİKASI

4.3 – PLANLAMA

4.3.1 – ÇEVRE BOYUTLARI

4.3.2 – YASAL VE DİĞER ŞARTLAR

4.3.3 – AMAÇLAR , HEDEFLER VE PROGRAM/PROGRAMLAR

4.4 – UYGULAMA VE FAALİYETLER

4.4.1 – KAYNAKLAR,GÖREVLER,SORUMLUK VE YETKİ

4.4.2 – UZMANLIK,EĞİTİM VE FARKINDA OLMA

4.4.3 – İLETİŞİM

4.4.4 – DÖKÜMANTASYON

4.4.5 – DOKÜMANLARIN KONTROLÜ

4.4.6 – FAALİYETLERİN KONTROLU

4.4.7 – ACİL DURUMA HAZIR OLMA VE MÜDAHALE

4.5 – KONTROL ETME

4.5.1 – İZLEME VE ÖLÇME

4.5.2 – UYGUNLUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ

4.5.3 – UYGUNSUZLUK, DÜZELTİCİ FAALİYET VE ÖNLEYİCİ FAALİYET

4.5.4 – KAYITLARIN KONTROLÜ

4.5.5 – İÇ TETKİK

4.6 – YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ