ISO OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümleri

TS 18001 (OHSAS) standardı şu bölümlerden oluşmaktadır:

1. KAPSAM

2. ATIF YAPILAN STANDARDLAR

3. TERİMLER VE TARİFLER

4. İSG YÖNETİM SİSTEMİ UNSURLARI

4.1 GENEL ŞARTLAR

4.2 ISG POLİTİKASI

4.3 PLANLAMA

4.4 UYGULAMA VE ÇALIŞTIRMA

4.5 KONTROL VE DÜZELTİCİ FAALİYET

4.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ

 

TS 18001 (OHSAS) STANDARDI

OHSAS 18001:İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DEĞERLENDİRME SERİSİ-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ SPESİFİKASYONU

OHSAS 18002:İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ-OHSAS 18001 UYGULAMA REHBERİ