4. Gıda güvenliği yönetim sistemi

4.1 Genel şartlar

4.2 Dokümantasyon Şartları

5. Yönetim Sorumluluğu

5.1 Yönetim Taahhüdü

5.2 Gıda Güvenliği Politikası

5.3 Gıda güvenlik yönetim sisteminin planlanması

5.4 Sorumluluk ve Yetki

5.5 Gıda güvenliği ekip lideri

5.6 İletişim

5.7 Acil durumlara hazırlılık ve karşılık verme

5.8 Yönetimin gözden geçirmesi

6. Kaynak yönetimi

6.1 Kaynak sağlanması

6.2 İnsan kaynakları

6.3 Altyapı

6.4 Çalışma ortamı

7. Güvenli ürün plânlama ve gerçekleştirme

7.1 Genel

7.2 Ön gereksinim programları

7.3 Tehlike analizlerini gerçekleştirmenin birincil aşamaları

7.4 Tehlike Analizi

7.5 Operasyonel ön gereksinim programları oluşturulması

7.6 HACCP Planının Oluşturulması

7.7 OGP ve HACCP plânlarında belirtilen başlangıç bilgi ve dokümanların güncelleştirilmesi

7.8 Doğrulama Planlaması

7.9 İzlenebilirlik Sistemi

7.10 Uygunsuzluk Kontrolü

8. Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi

8.1 Genel

8.2 Kontrol önlem kombinasyonlarının geçerli kılınması

8.3 İzleme ve ölçmenin kontrolü

8.4 Gıda güvenliği yönetim sisteminin doğrulanması

8.5 İyileştirme

8.5.1 Sürekli iyileştirme

8.5.2 Gıda güvenliği yönetim sisteminin güncelleştirilmesi