1. Haccp Ön Gereksinim Programları

HACCP sisteminin uygulanmasında “Ön gereksinim programları” olarak adlandırılan temel uygulamalar sistemin etkinliği açısından büyük önem taşımaktadır. Ön gereksinim programları, güvenli gıda üretimi için gerekli olan temel çevre ve üretim koşullarını sağlar. Bunun sonucunda ürün güvenliğini tehdit edebilecek temel bazı önlemleri baştan sağlanmış olur. Ayrıca CCP olabilecek birçok yerde önlem alarak HACCP uygulamasını kolaylaştırır. Bu programlar;

 • Tesis ve ekipman özellikleri
 • Sanitasyon ve hijyen uygulamaları
 • Zararlı canlıların kontrolü
 • Personel eğitimi ve hijyeni
 • Tedarikçi ve hammadde kontrolü
 • Proses kontrolü
 • Ürün geri kabulü için gerekli uygulamalar
 • Depolama ve dağıtım koşulları

2. HACCP Hazırlık Aşamaları

Şirket çapında bir HACCP programı uygulanmadan önce bir takım hazırlık adımları atılmalıdır.

Bu hazırlık adımları,

 • HACCP ekibinin oluşturulması
 • Gıdanın önemli özelliklerinin tanımlanması
 • Amaçlanan kullanım şeklinin belirlenmesi
 • Proses akış şemalarının hazırlanması
 • Proses akış şemalarının doğrulanması olarak sıralanır.
 • HACCP Prensiplerinin Uygulanması

 

HACCP’ in 7 temel prensibi vardır:

 • Tehlike analizlerinin yapılması
 • Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi
 • Kritik limitlerin oluşturulması
 • İzleme prosedürlerinin oluşturulması
 • Düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi.
 • Doğrulama prosedürlerinin oluşturulması.
 • Dokümantasyon ve kayıt sisteminin oluşturulması.