Coğrafi İşaret Nedir?

Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir. Coğrafi işaretler tek bir üreticiyi değil, belli bölgede üretim yapan kişilerin tümünü birden korur.

Coğrafi İşaret Başvurusunda Bulunabilecekler

Coğrafi İşaret konusu olacak ürünün veya hizmetin üreticisi olan gerçek ya da tüzel kişiler, Tüketici dernekleri, Konu ve coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşları coğrafi işaret başvurusunda bulunabilir.

Coğrafi İşaret Tescilinin Sahibine Sağladığı Haklar

Tescilli adın ününden herhangi bir şekilde yarar sağlayacak kullanımları önleme
Tescil kapsamındaki ürünlerle ilgili olarak tescilli adın dolaylı ya da dolaysız olarak ticari amaçla kullanımını önleme
*Ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtım ya da reklamında nitelik, özellik ve menşei konusun da yanıltıcı açıklamaları önleme

Coğrafi İşaret Başvuru ve Tescil aşaması

Gerekli şartları taşıyan başvurular Resmi Gazetede yayınlanır. Yayınlanan başvurular Coğrafi İşaret siciline geçici olarak kayıt edilirler. Başvurunun Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren altı ay içinde itiraz gelmeyen başvurular Resmi Gazetede yayınlanma tarihi itibariyle kesinlik kazanır ve Coğrafi İşaret Siciline kayıt edilir.