Endüstriyel Tasarım Nedir?

Bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütündür.
Bir tasarımın koruma altına alınabilmesi için yenilik ve ayırt edicilik şartlarını taşıması gereklidir

Tasarım Korumasından Kimler Yararlanabilir?

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari uğraşıda bulunan gerçek veya tüzel kişilerce veya Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü kuruluş anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere yasal olarak veya fiilen marka korunması tanınmış yabancı devletlerin gerçek veya tüzel kişileri de karşılıklılık ilkesi uyarınca tasarım korumasından aynı şekilde yararlanır.

Endüstriyel Tasarım Başvurusu için gerekli belgeler

Şirketler için İmza Sirküleri, Şahıslar için Kimlik fotokopisi
Tasarım konusu ürüne ait görsel anlatım
Özel Vekâletname (tarafımızdan hazırlanacaktır)
Hizmet Sözleşmesi (tarafımızdan hazırlanacaktır)
Başvuru ücreti

Koruma Süresi

Koruma süresi Başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. 5 yılda bir yenilenerek koruma 25 yıla kadar uzatılabilir.

Uluslararası Endüstriyel Tasarım Koruması

Endüstriyel tasarım tescili ile sağlanan tasarım koruması sadece tasarımın tescil edildiği ülke sınırları içerisinde geçerlidir. 01.01.2005 tarihinden itibaren Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşması ile tek bir başvuru ve çok daha az bir maliyet ile birden fazla ülkede tasarım başvurusu yapılabilmektedir.